Video Gallery

80th birthday celebration of Veena vidushi Padmavathy Ananthagopalan.